субота, 3 березня 2018 р.

Готуємося до нового навчального року!

   
Наказом Міністерства освіти і науки України від 23.10.2017 №1407 затверджено нові навчальні програми, у тому числі з інформатики та технологій. 
Завданнями навчання інформатики в старшій школі є формування в учнів знань й умінь, необхідних для ефективного використання сучасних інформаційно-комунікаційних технологій у навчально-пізнавальній діяльності, при вивченні інших навчальних предметів, у повсякденному житті...  
 У змісті  навчальної програми з предмету Технології основна мета - не сума знань про певну технологію чи наперед визначені способи діяльності для їх вивчення і відтворення, а формування в учнів здатності до  самостійного  конструювання цих знань і способів діяльності  через призму їх особистісних якостей, життєвих та професійно зорієнтованих намірів, самостійного набуття ними досвіду у вирішенні практичних  завдань. 
 Ознайомитися з навчальними програмами можна за посиланням  http://osvita.ua/school/program/

Немає коментарів:

Дописати коментар